เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่อง Test AIR CIRCUIT BREAKER (ACB) MITSUBISHI MODE
Y2000-Y2005 (TEST ACB) ในราคาพิเศษ เหมาะสำหรับมืออาชีพในงาน
PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) ตามโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น โรงงาน มินิแบร์ ซึ่งใช้ ACB ยี่ห้อ MITSUBISHI มากที่สุด
และในส่วนของนิคมเวลโก และนิคมอมตะซึ่งใช ้AIR CIRCUIT BREAKER (ACB)
MITSUBISHI  เป็นจำนวนมากเช่นกันเราจึงขอนำเสนอ เครื่อง Test  AIR CIRCUIT
BREAKER MITSUBISHI ่(TEST ACB) MODEL Y2000-Y2005
เพื่อป้องกันชุด TRIP UNIT เกิดความเสียหายและไม่สามารถ ON ACB เข้าระบบได้
ทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายไฟและต้องเปลี่ยนชุด TRIP UNIT ใหม่

Note. Model Y2000 Test Applicable model รุ่น AE-SW,AE-SH,AE-SS
ถูกเปลี่ยนเป็น Model ใหม่   ์New Model Y2005 Applicable model
รุ่น AE-SW,AE-SH,AE-SS

 


      ผลิตภัณฑ์มาใหม่จากประเทศอินเดียเครื่อง TEST น้ำมันหม้อแปลง
แบบ DOT series,60kv output Model DOT/6 ประกอบอุปกรณ์ดังนี้
   1 ea 3 core main cord, 2 meter long.
   1 ea Test cell TC-2 with electrodes.
   1 ea Test cell TC-1 with electrodes.
   1 ea Test cell TC-3 with electrodes.
   1 ea 2.5 mm Go & NOGO gauge.
   ทั้งหมดนี้ขายในราคาพิเศษ 125,000 บาท เท่านั้น
ไม่ต้องยืม ไม่ต้องเช่า มืออาชีพต้องมีเป็นเจ้าของด่วน  สินค้ามีจำนวนจำกัด        
 
T Arrow Control Company Limited
401 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
401 Moo 1 Teparak Rd. T.Bangsaotong A. Bangsaotong Samutprakarn 10570
Tel : 02-313-1484 (Auto) Fax : 02-313-1485
E-Mail : arrow-s1@hotmail.com