ไทยทำไทยส่งออก
          ได้มีโอกาสออกแบบระบบไฟฟ้าข้าวนึ่งและตู้อบข้าวโรงสีแห่งหนึ่ง ซึ่งโรงสีนี้ได้ทำโครงสร้างการอบข้าวและ
นึ่งข้าวประมาณ 1 ปี เต็ม และระบบคอนโทรลเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะได้ทานข้าวนึ่งกันแต่เสียใจข้าวนึ่งส่วนใหญ่
ส่งออกครับ ร้อยละ 90 %
 
T Arrow Control Company Limited
401 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
401 Moo 1 Teparak Rd. T.Bangsaotong A. Bangsaotong Samutprakarn 10570
Tel : 02-313-1484 (Auto) Fax : 02-313-1485
E-Mail : sornchai_sales89@hotmail.com, contact@t-arrowcontrol.com