ทางบริษัท ที ่แอร์โร่ คอนโทรล จำกัด ได้เห็นความสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่นอินเวอร์เตอร์,Soft-starter,UPS,ELECTRONIC BOARD,
PLC etc. ซึ่งอุปกรณ์ประเภทนี้มีราคาแพง และส่วนใหญจะเปลี่ยนใหม่เป็นอันน่าเสียดายมาก
เงื่อนไขในการซ่อม
  1.รับ-ส่ง เครื่องถึงทีไม่คิดค่าใช้จ่าย(กรุงเทพและปริมณฑล)
  2.ประเมินราคาไม่มีค่าใช้จ่ายใด
  3.สามารถตรวจซ่อมได้โดยไม่ใช้วงจร
  4.รับประกัน 6 เดือน
                               
    บริษัท ทีแอร์โร ่คอนโทรล จำกัด ได้ทำงานเกี่ยวกับโรงงานมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี
ซึ่งจากประสบการณ์และ ความเข้าใจในลูกค้า เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆและแก้ไขได้ตรงจุด
โดยใช้เวลาอันรวดเร็วและเรายังเลือกใชอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในงานอุตสาหกรรม


 
T Arrow Control Company Limited
401 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
401 Moo 1 Teparak Rd. T.Bangsaotong A. Bangsaotong Samutprakarn 10540
Tel : 02-313-1484 (Auto) Fax : 02-313-1485
E-Mail : sornchai_sales89@hotmail.com, contacts@t-arrowcontrol.com