กระดาษฉนวน (Paper Insulation)
  - ทำหน้าที่ป้องกัน Mechanical Strength
  - ทำหน้าที่ป้องกัน Dielectric Strength
  - ทำหน้าที่ป้องกัน Dielectric Spacing
น้ำมันหม้อแปลง (Oil Insulation)
  - ทำหน้าที่ป้องกัน Dielectric Strength
  - ทำหน้าที่ระบายความร้อน
  - ทำหน้าที่ป้องกันกระดาษฉนวน (Paper Insulation)
  - ทำหน้าที่ควบคุมและป้องกันสภาพภายในหม้อแปลง
   
 
น้ำมันเป็นสารประกอบอินทรีย์
เมื่อมีสารประกอบอินทรีย์เกิดการ Oxidize เสื่อมสภาพลงทำให้แปรสภาพกลายเป็นสารตะกอน (Sludge)
สารตะกอนที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวทำลายกระดาษฉนวนภายในหม้อแปลง
อายุของหม้อแปลงจะถูกทำลายและลดลงอย่างรวดเร็วก่อนกำหนด


ความร้อน
ความชื้น
OXYGEN
การเกิด Oxidation ในน้ำมัน
 
 ITEM
Description/Scope of Works
1
รับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 1 Set
แบบแปลนระบบไฟฟ้า Single Line Diagram  
2
Oil Type Transformer 22KV/400,1250KVA 1 Set
  ลานหม้อแปลง : ตรวจสถานที่ตั้งลานหม้อแปลง, ตรวจระยะห่างระหว่างหม้อแปลงกับรั้ว,  
  ตรวจความสูงและสภาพรั้ว,ตรวจการต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะ,ตรวจวัดค่าความต้านทาน  
  การต่อลงดิน,ตรวจพื้นลานหม้อแปลงต้องมีหินเบอร์สอง,มีป้ายเตือน,ตรวจการป้องกันการ  
  สัมผัสที่มีไฟฟ้า  
  หม้อแปลง Oil Type Transformer 22KV/400V,1250KVA  
  - General inspection and cleaning(ตรวจเช็คและทำความสะอาดทั่วไป)  
  - Retightening (ตรวจเช็ค ขันจุดต่อ)  
  - Insulation Resistance & Polarization Index   (ตรวจสอบความเป็นฉนวนของหม้อแปลง)  
  - Function Check (ตรวจสอบควมถูกต้องในการทำงาน)  
  - Oil Testing (ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมัน หม้อแปลง)  
  - Change Silica (if amy)(เปลี่ยนซิลิกาเจล)  
  - Grounding Resistance (วัดค่ากราวด์ของหม้อแปลง)  
  - Yearly Preventive Maintenance (บำรุงรักษาประจำปี)  
3
  Oil Type Transformer 22KV/400,1000KVA 1 Set
  นั่งร้านหม้อแปลง : ตรวจสภาพ และความแข็งแรงของเสา, ตรวจการต่อลงดินของส่วนที่เป็น  
  โลหะ,ตรวจค่าความต้านทานการต่อลงดิน, ตรวจการป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า  
  หม้อแปลง Oil Type Transformer 22KV/400V,1000KVA  
  - General inspection and cleaning(ตรวจเช็คและทำความสะอาดทั่วไป)  
  - Retightening (ตรวจเช็ค ขันจุดต่อ)  
  - Insulation Resistance & Polarization Index   (ตรวจสอบความเป็นฉนวนของหม้อแปลง)  
  - Function Check (ตรวจสอบควมถูกต้องในการทำงาน)  
  - Oil Testing (ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมัน หม้อแปลง)  
  - Change Silica (if amy) (เปลี่ยนซิลิกาเจล)  
  - Grounding Resistance (วัดค่ากราวด์ของหม้อแปลง)  
  - Yearly Preventive Maintenance(บำรุงรักษาประจำปี)  
4
Air Circuit Breaker (ตรวจสอบเมนเบรกเกอร์) 1 Set
  - General inspection and cleaning(ตรวจเช็คและทำความสะอาดทั่วไป)  
  - Retightening (ตรวจเช็ค ขันจุดต่อ)  
  - Mechanism Check (ตรวจสอบการทำงานของชุดแมคคานิค)  
  - Insulation Resistance Measurement(ตรวจสอบความเป็นฉนวน)  
  - Contact Resistance Measurement   (ตรวจสอบสภาพความต้านทานของหน้าสัมผัส)  
  Trip Unit Test :  
  - Function Test with Trip Test(ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงาน)  
  - Time operation test and Close-Open Operation Check  
  - Long Time Shot Time Instantanceous Ground Fault  
5
  Capacitor Bank (ตรวจสอบชุดควบคุมและตัวคาปาซิเตอร์)  
  - General inspection and cleaning(ตรวจเช็คและทำความสะอาดทั่วไป)  
  - Retightening (ตรวจเช็ค ขันจุดต่อ)  
  - Insulation Resistance Measurement(ตรวจสอบความเป็นฉนวนและค่า   Capacitance)  
  - Capacitance Measurement (ตรวจสอบค่า Capacitance หรือ   กระแสของ Capacitor)  
  - Contact Surface cleaning on Magnetic Contactor  
  - Control Power Factor Relay Test(ตรวจสอบการทำงานของขดควบคุม   Power Factor)  
  - Function Test (ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของ Capacitor)  
6
  Distribution Panel (Generator)  
  - General inspection and cleaning(ตรวจเช็คและทำความสะอาดทั่วไป)  
  - Retightening (ตรวจเช็ค ขันจุดต่อ)  
  - Insulation Resistance Measurement(ตรวจสอบความเป็นฉนวน)  
  - Grounding Resistance Distribution Panel (วัดกราวด์ของตู้   MDB)  
 

 
T Arrow Control Company Limited
401 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
401 Moo 1 Teparak Rd. T.Bangsaotong A. Bangsaotong Samutprakarn 10540
Tel : 02-313-1484 (Auto) Fax : 02-313-1485
E-Mail : sornchai_sales89@hotmail.com, contacts@t-arrowcontrol.com